Ceo-Naeu

Best Awarded Company

We adapt our delivery to the way your work,
whether as an external provider.

About Us
our 10 years working experience Digital Marketing.
Service
What We Actually Do

Organic
Marketing

Nếu Digital Marketing là một hành trình thì nhóm thực thi và chiến lược là người đồng hành tuyệt vời của doanh nghiệp bạn

Paid Media
Agency in Viet Nam

Mỗi ngày khách hàng của bạn khám phá các thương hiệu và sản phẩm mới mà bạn đang kinh doanh ở trên Google, Facebook và phương tiện truyền thông xã hội.

Data and Analytics
Agency in Viet Nam

Tại NAEU, chúng tôi đưa ra các quyết định thông minh hơn và nhanh hơn dựa trên các mục tiêu kinh doanh của bạn bằng cách kết nối và hành động dựa trên tất cả

Our Team
Những nhân tài chăm chỉ tại NAEU
Hán Như Ngọc
CEO / Director
Đinh Hà Phan
Chief Technology Officer
Diệu My
Chief Marketing Officer
Thanh Hoa
Chief Commercial Officer
0

Project completed

0

Our Happy clients

0

Cups Of coffee

0

Win Awards

Our Testimonials
Khách hàng nói gì về dịch vụ của NAEU?