ABOUT US
OUR 10 YEARS WORKING EXPERIENCE DIGITAL MARKETING.

Chúng tôi là những chuyên gia Digital Marketing tốt nhất Việt Nam

NAEU không phải là đội ngũ với tư duy tìm kiếm các kết quả ngắn hạn. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua, NAEU luôn nỗ lực phát triển cho khách hàng, thành viên của chúng tôi một cách hiệu quả, mang tính bền vững.

Ceo-Naeu
Ads Digital
Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả phí để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ.
SEO Marketing
SEO viết tắt là Search Engine Optimization có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
services
What We Actually Do

Organic
Marketing

Nếu Digital Marketing là một hành trình thì nhóm thực thi và chiến lược là người đồng hành tuyệt vời của doanh nghiệp bạn.

Paid Media
Agency in Viet Nam

Mỗi ngày khách hàng của bạn khám phá các thương hiệu và sản phẩm mới mà bạn đang kinh doanh ở trên Google, Facebook và phương tiện truyền thông xã hội.

Data and Analytics
Agency in Viet Nam

Tại NAEU, chúng tôi đưa ra các quyết định thông minh hơn và nhanh hơn dựa trên các mục tiêu kinh doanh của bạn bằng cách kết nối và hành động dựa trên tất cả.

Ready to speak
expert?

  • Office Address: Nam Tu Liem District, Hanoi City
  • Call us on 0816 241 298
  • Mail us contact@naeu.vn

Contact us

Ready to speak with a marketing expert? Let’s chat!